Välkommen till vår blogg

 

Föreningen bildades vid ett släktmöte år 2003 i Högstena.

Medlem i föreningen kan vara varje person som i rakt uppstigande led kan härleda sina rötter till Bengt Andersson och Catarina Jonsdotter vilka födda 1787 respektive 1789 var ägare av Millomgården i Högstena. Även maka eller make till sådan person kan vara medlem i släkt-föreningen. Jämväl varje annan person med särskilt intresse för Millomgården eller släktingar till Bengt Andersson och Catarina Jonsdotter må antagas som medlem.
Släktmöte skall hållas vart tredje år med början 2003.

Bakgrund

I slutet av 1990-talet kom en man på besök till Högstena, han var släktforskare och letade efter sina rötter.
Mannen var Claes Högström 1926-2006 från Borås och jag, Bo Andersson som då var brukare av gården, fick mycket god kontakt för det visade sig att vi var släkt, vi hade samma intresse för släktforskningen och med gemensamma krafter hittade vi mängder med släktingar.
Claes hade en dröm om att bilda en släktförening och efter flera års resonemang beslöt jag att gå honom till mötes och kalla till ett släktmöte på Millomgården lagom till 300-årsminnet av skatteköpet 1703. 
Drygt 20 personer kontaktades med information om mötet och vilka släktingar de i sin tur ombads kontakta med inbjudan. Uppslutningen var dubbelt upp mot förväntan, 137 personer anmälde sig att delta och 147 kom!
En fotoutställning ordnades, mat beställdes och den yngre generationen fick i uppdrag att ordna med allt praktiskt. Bl. a. skulle alla anmälda deltagare förses med namnskyltar för många hade ingen aning om vem som var vem.


Claes Högström

Efter att jag berättat om gården och släkten tog så Claes till orda och framförde sina önskemål om bildandet av en släktförening. Gensvaret var mycket positivt och vi hade snart godkänt hans stadgeförslag och utsett en styrelse om fem personer, en från vardera grenen Cajsa, Anna, Anders och Johannes samt en ordförande. Snart hade över 100 personer löst medlemskap i föreningen.

Gården

Millomgården är belägen i Högstena socken, Falköpings kommun  Västergötland.


Fäderna av Artur G Joelsson
Släkten följer släktens gång, bort går våra kära.
Lösta ut ur tidens tvång, är de dock oss nära.
Ättehög vid vägens rand, kyrkogård vid bäckens strand.
Griper våra sinnen, väcker våra minnen.
Tanken går till far och mor, och till forna vänner.
Tanken går till skara stor, som vi icke känner.
Fäderna, som här har bott, kämpat,lidigt, hoppats, trott.
Må vi genom åren, följa dem i spåren.